április 2024
hKscpsv
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Óbudai írók, írók Óbudán - kurátori tárlatvezetés az időszaki kiállításban
2024. április 11.
16:30
12
13
14
15
16
17
18
19
20
BETELT! - Óbudai írók nyomában - tematikus séta
2024. április 20.
10:30
21
22
23
24
25
26
27
Szent György napok Óbudán
2024. április 27.
09:30
28
29
30
1
2
3
4
5
Igazgatót keres az Óbudai Múzeum

Budapest III. Kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata

a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Kultv.), munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) és a kulturális intézményekben foglalkoztatottak munkaköreiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3-6. §-a alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Múzeum
igazgató (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

Az igazgató jogviszonya:

Az igazgató az Mt. szerinti vezető állású munkavállaló.

Foglalkoztatás jellege:

Munkaviszony, teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól, 2022.12.01-től 2027.11.31-ig

A Múzeum székhelye:

1032 Budapest, Fő tér 1., Óbudai Múzeum

A Múzeum székhelye egyben a munkavégzés helye is.

A Múzeum telephelye:

Goldberger Textilipari Gyűjtemény 1036 Budapest, Lajos u. 136-138.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Magasabb vezetői megbízás keretében végzi a jogszabályban meghatározottak szerinti és az intézmény alapító okiratában foglalt feladatok ellátásának koordinálását, irányítását, ellenőrzését, az intézmény törvényes működésének biztosítását, az intézmény költségvetésének betartását, a munkáltatói jogok gyakorlását.

Munkabér és juttatások:

Az alapbérre és az egyéb juttatások megállapítására a Felek közötti megállapodás, az Mt. rendelkezései az irányadók. Az ügyvezetői bérről a Képviselő-testület dönt.

Pályázati feltételek:

–                 mesterfokozatú végzettség és szakirányú szakképzettség, jogász vagy közgazdász szakképzettség

–                 KER szerinti B2 szintet elérő idegennyelv-ismeret

–                 végzettségének és szakképzettségének vagy az intézmény alaptevékenységének megfelelő jogviszonyban legalább hároméves szakmai gyakorlatot szerzett, valamint a megbízás időpontjában vezetői gyakorlattal is rendelkezik

–                 vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

–                 magyar állampolgárság (magyar nyelvtudás)

–                 büntetlen előélet, cselekvőképesség

–                 nem állhat foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

–                 a Rendelet 4. § (1) bekezdése szerint a kulturális intézményvezetésével megbízott vezető állású munkavállaló a megbízását követő két éven belül államháztartási és vezeti ismereteket nyújtó, legalább 120 órás képzést kell elvégeznie, és az azt igazoló okiratot be kell mutatnia a munkáltatói jogkör gyakorlójának. Az intézmény vezetésével megbízott magasabb vezető mentesül a tanfolyam elvégzésének kötelezettsége alól, ha jogász vagy közgazdász szakképzettséggel rendelkezik, vagy a fentebb említett képzést a vezetői megbízását megelőzően elvégezte, és azt okirattal igazolja.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

–                 Óbuda-Békásmegyer kulturális életének, intézményrendszerének ismerete

–                 hazai és uniós pályázatok lebonyolításában szerzett tapasztalat

–                 a főváros művészeti életének, intézményrendszerének ismerete

–                 felsőfokú kulturális menedzser képzettség

–                 gazdasági szakirányon szerzett felsőfokú végzettség

–                 hasonló munkakörben szerzett 5 éves vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–                 az iskolai végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolata

–                 részletes szakmai önéletrajz

–                 három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

–                 intézmény szervezetére és működésére vonatkozó részletes szakmai és vezetői program

–                 az államháztartási és vezetési ismereteket nyújtó tanfolyam elvégzését igazoló okirat másolata vagy nyilatkozat arról, hogy a tanfolyam elvégzését a megbízástól számított 2 éven belül vállalja

–                 nyilatkozat az összeférhetetlenségről

–                 nyilatkozat arról, hogy sikeres pályázat esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a pályázó eleget tesz

–                 pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja

–                 a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatinak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, valamint a pályázati anyagnak a véleményezők és a döntéshozók részére történő sokszorosításához és továbbításához hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2022. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:

A pályázat benyújtásának határideje a közzétételtől (2022. szeptember 23.) számított 30 nap

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csépányi Andrea kulturális és turisztikai referens nyújt a 06/1/437-8553-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata, Köznevelési és Kulturális Főosztály címére történő megküldésével (Budapest III. Kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata 1033 Budapest, Fő tér 4.). Kérjük a borítékon feltüntetni: „Óbudai Múzeum, igazgatói pályázat”. Személyesen a 1033 Budapest, Fő tér 4. szám alatt a Köznevelési és Kulturális Főosztályon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokat a Rendelet 6. §-a által előírt bizottság véleményezését követően Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete értékeli, és hozza meg a döntést.

A Kultv. 46. § (3) bekezdése szerint a területi múzeum vezetőjének megbízásához és annak visszavonásához a miniszter véleményét előzetesen meg kell kérni.

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázati határidő lejárta után, az ezt követő 30 napon belül összehívott bizottság írásban foglalt véleményét mérlegelve, a következő képviselő-testületi ülés.

A munkáltatói jogkör gyakorlója a pályázatokról a bizottság írásban foglalt véleményét mérlegelve, a pályázati határidő lejártát követő hatvan napon belül, vagy ha e jogot testület gyakorolja, a következő ülésén dönt.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.obuda.hu honlapon szerezhet.

Ha tetszett, oszd meg ismerőseiddel!

Az oldal sütiket és egyéb nyomkövető technológiákat alkalmaz, hogy javítsa a böngészési élményét, azzal hogy személyre szabott tartalmakat és célzott hirdetéseket jelenít meg, és elemzi a weboldalunk forgalmát, hogy megtudjuk honnan érkeztek a látogatóink. Adatvédelmi szabályzat megtekintése