június 2024
hKscpsv
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
1000 lépés az ezüst hársig – Harrer séta – játékszabály

Hivatalos szervező és lebonyolító: Óbudai Múzeum (1033 Budapest, Fő tér 1).

A Szervező által szervezett játékban résztvevő személyek:

A nyereményjátékban az Óbudai Múzeum látogatói vehetnek részt, akik 2023. május 5. és 2024. április 23. között megnézik a Harrer Pál és Óbuda szerepe a városegyesítésben kiállítást és leadják a kitöltött sétalapot az Óbudai Múzeum recepcióján.

A játékban nem vehetnek részt az Óbudai Múzeum alkalmazottai, valamint azok közeli hozzátartozói. Jelen Játékszabályzatot a Szervező az obudaimuzeum.hu címen teszi közzé. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy – amennyiben bármely, a Játékosok egyenlő esélyeit csorbító visszaélést tapasztal a játékkal kapcsolatosan -, úgy határozatlan időre vagy véglegesen leállítsa azt.

A Szervező jogosult a meghirdetettől eltérő, értékben hasonló nyereményre módosítani bármelyik nyereményt.

A játék időtartama

A nyereményjáték 2023. május 5-én 10 óra 00 perckor kezdődik és 2024. április 23-án 18 óra 00 perckor zárul.

A sorsolások időpontja

A játékosok közül a 5 db nyertes és 5 db tartaléknyertes sorsolásainak időpontjai:

2023. június 30. péntek

2023. szeptember 29. péntek

2023. december 15. péntek

2024. március 22. péntek

2024. április 24. péntek

Helyszíne: Óbudai Múzeum (1033 Budapest, Fő tér 1). A sorsolás nem nyilvános.

Nyeremények

Összesen 5 db, az Óbudai Múzeum saját kiadványaiból összeállított ajándékcsomag. A nyeremény készpénzre nem váltható és másra át nem ruházható.

A sorsolás menete

A nyertesek véletlenszerű mechanizmuson alapuló sorsolással kerülnek meghatározásra a nyereményjátékot lebonyolító Óbudai Múzeumban (1033 Budapest, Fő tér 1.) A sorsolás egy-egy alkalommal az összes, az előző sorsolás időpontja után regisztrált játékos között történik, egy játékos azonban összesen egy alkalommal kerülhet kisorsolásra nyertesként vagy tartaléknyertesként. A sorsoláson tartaléknyertesek húzására is sor kerül, annak esetére, ha a nyertes nem elérhető vagy nem vállalja a nyeremény átvételét. A sorsolás sorrendje: adott időpontra elsőként a főnyertes kerül kisorsolásra, másodikként a pótnyertes.

A nyeremény átadásának módja

A nyertesek értesítése a játék során megadott e-mail üzenetben történik.

A Játékosok a Játékokban való részvételükkel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nevüket és fényképüket az Óbudai Múzeum honlapján ill. közösségi média oldalain nyilvánosságra hozza, amennyiben ők a nyertesek, vagy bármilyen más, a játékhoz kötődő okból a nevük nyilvánosságra hozatala szükségessé válik.

Amennyiben a nyertes 5 munkanapon belül nem jelentkezik nyereményéért, a nyeremény átvételére a pótnyertes válik jogosulttá. A Játékosok kötelesek együttműködni a Nyereményjáték szervezőjével és lebonyolítójával a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben a játékos ezen kötelezettségének nem tesz eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át.

A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy játékban való részvételéből, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

Adatkezelés és adatvédelem

A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes.

Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik, hogy:

  • Az Óbudai Múzeum, mint adatkezelő a személyes adataikat (név, email cím, fénykép) a Játékkal összefüggésben, a Játék időtartama alatt kapcsolattartás és adminisztráció, valamint a nyertes személyének nyilvános kihirdetése céljából kezeli (az adatkezelés jogalapja szerződés teljesítése);
  • Részvételükkel megismerik és elfogadják a Játékszabályzat, illetve a jelen Adatkezelési tájékoztatás minden rendelkezését.

Az adatkezelő szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések – így különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) előírásainak – megtartásával történik.

Az adatkezelő bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje az adatkezelés korlátozását, azok törlését, zárolását vagy helyesbítését, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az alábbi e-mail címen: info@obudaimuzeum.hu

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadás Hatóság (NAIH) elérhetőségei az alábbiak: https://naih.hu/, 1363 Budapest, Pf.: 9., +36 (1) 391 1400). Az adatkezeléssel érintettek jogait részletesen a GDPR 15-20. cikkei tartalmazzák.

Budapest, 2023. május 4

Ha tetszett, oszd meg ismerőseiddel!

Az oldal sütiket és egyéb nyomkövető technológiákat alkalmaz, hogy javítsa a böngészési élményét, azzal hogy személyre szabott tartalmakat és célzott hirdetéseket jelenít meg, és elemzi a weboldalunk forgalmát, hogy megtudjuk honnan érkeztek a látogatóink. Adatvédelmi szabályzat megtekintése